หน้าแรก / ข่าวสาร

Human Resources Dept. Toyota Motor thailand co.l.td เยี่ยมชมโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลได้รับเกียรติจากทาง Human Resources Dept. Toyota Motor thailand co.l.td

ได้เยี่ยมชมศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์หัวใจและเดินชมจุดบริการอื่นๆของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โทรหาเราได้ที่

038-500-300

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 แฟกซ์ : 038-500-390