เมนู / แผนกและศูนย์เฉพาะทาง

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

          ในปัจจุบัน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ได้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วย โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  แพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางที่ลงลึกในสาขาย่อย (Subspeciality) สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ผลที่ดีกว่าแพทย์ที่ทำการรักษาทั่วไป

          คลินิกศัลยกรรมกระดูก เป็นศูนย์การแพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา ผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ

          การผ่าตัดกระดูกหัก รักษาอาการโรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ด้วยวิธีการใช้ยาและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อหัวไหล่  โดยเฉพาะการเย็บเส้นเอ็นหัวเข่าด้วยวิธี Arthoscopy ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

ปรึกษาแพทย์ที่คลินิกโรคกระดูก หากมีอาการต่อไปนี้

โทรหาเราได้ที่

038-500-300

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 แฟกซ์ : 038-500-390